Sesiones CODISEC 2019:

 

ITEM PROCESOS ARCHIVO
01 Acta de la 1° Sesión Ordinaria del CODISEC 

Acta

02 Acta de la 1° Sesión Extraordinaria del CODISEC 

Acta

03 Acta de la 2° Sesión Ordinaria del CODISEC 

Acta

04 Acta de la 3° Sesión Ordinaria del CODISEC 

Acta

05 Acta de la 4° Sesión Ordinaria del CODISEC 

Acta

06 Acta de la 5° Sesión Ordinaria del CODISEC 

Acta